Privacy

In dit privacy statement vertellen we welke gegevens we bij Simyo gebruiken voor onze dienstverlening aan jou en mogelijke klanten. We gaan natuurlijk zorgvuldig om met je gegevens en waarborgen het telefoongeheim. Ook zorgen we dat de verwerking van je gegevens voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving die gelden voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, met name de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet. Als het noodzakelijk is, updaten we dit privacy statement.

Voor welke doeleinden gebruikt Simyo jouw gegevens?

.