Privacy

Dit privacystatement gaat over de verwerking van verschillende gegevens die Simyo uitvoert voor de uitvoering van onze dienstverlening, van jou en mogelijke eindgebruikers. We gaan zorgvuldig met je gegevens om, waarborgen het telefoongeheim en zorgen ervoor dat de verwerking van je gegevens voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving die gelden voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, met name de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet. In dit privacystatement beschrijven we voor Simyo het beleid, als het gaat om de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en onze dienstverlening. Als het noodzakelijk is, updaten we dit privacystatement.

Voor welke doeleinden gebruikt Simyo uw gegevens?

Top