Disclaimer

De informatie die Simyo (KPN BV) aan u ter beschikking stelt op deze website, is zorgvuldig door Simyo samengesteld en wordt regelmatig geactualiseerd. Om te waarborgen dat de inhoud van deze website steeds actueel, correct en volledig is, voert Simyo regelmatig controles uit. Ondanks deze maatregelen kan Simyo u niet garanderen dat de informatie op deze website op enig moment steeds actueel, correct en volledig is. Iedere aansprakelijkheid voor door u geleden schade in verband met informatie op deze website wordt door Simyo dan ook uitgesloten, tenzij de schade het gevolg is van de opzet of grove schuld van een medewerker van Simyo. Ieder aanbod dat Simyo u doet op deze website is vrijblijvend en kan door Simyo zonder voorafgaande aankondiging worden herroepen totdat u het aanbod van Simyo, op de door Simyo voorgeschreven wijze hebt aanvaardt.

Aanvullende informatie

De auteursrechten op deze website berusten bij Simyo. Zonder uitdrukkelijke toestemming van Simyo is het niet toegestaan om de inhoud van deze website aan te passen, de website te verveelvoudigen of delen daarvan te (her)gebruiken in ander materiaal. Het is toegestaan om te linken naar deze website mits de inhoud van deze website bij het aanklikken van de link, wordt getoond in een eigen scherm. Het gebruik van framing, inlining of een andere wijze van het tonen van de inhoud van deze website binnen een andere webpagina is niet toegestaan.

.