Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden en aanvullende voorwaarden sim-only en prepaid (pdf)

Deze algemene voorwaarden hebben alleen betrekking op aanvragen en overeenkomsten voor de mobiele telecommunicatiediensten en aanvullende diensten van Simyo. Andere producten en diensten van Simyo, waaronder begrepen mobiele randapparaten en service daarop, vallen buiten de werking van deze algemene voorwaarden. Voor zover Simyo tevens dergelijke mobiele randapparaten of andere voorzieningen levert, gebeurt dat op grond van afzonderlijke overeenkomsten, waarop andere voorwaarden van toepassing zijn.

Simyo adviseert u deze internetsite regelmatig te raadplegen.