Privacy

In dit privacy statement vertellen we welke gegevens we bij Simyo gebruiken voor onze dienstverlening aan jou en mogelijke klanten. We gaan natuurlijk zorgvuldig om met je gegevens en waarborgen het telefoongeheim. Ook zorgen we dat de verwerking van je gegevens voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving die gelden voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, met name de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet. Als het noodzakelijk is, updaten we dit privacy statement.

Persoonsgegevens

We verzamelen de volgende persoonsgegevens:
- Naam
- Adres
- Woonplaats
- E-mailadres
- Abonnementsvorm, onderliggende bundels en gemaakte kosten
- Geboortedatum
- Telefoonnummer
- Bankrekeningnummer

Deze gegevens gebruiken we voor:
1. Het technisch mogelijk maken van onze dienstverlening, waaronder het tot stand brengen van je bel- en internetverbinding.
2. Het verzorgen van alle activiteiten die nodig zijn om de gesloten overeenkomsten tussen Simyo en jou na te komen.
3. Het onderhouden van onze relatie met jou. Denk aan het helpen met vragen als je ons belt, klachten oplossen en je adviseren over je verbruik.
4. Het factureringsproces. Zoals het maken van facturen en incasso’s, fraudepreventie en fraudeonderzoek, expensive call monitoring en interconnectiebetalingen.
5. Netwerkmanagement, waaronder netwerkplanning en netwerkarchitectuur en fraudedetectie.
6. Het garanderen van een verantwoorde bedrijfsvoering, zoals een goede beveiliging, risicobeperking, integriteitonderzoek, behandeling van ongewenste oproepen, uitbreiding en de verbetering van onze dienstverlening.
7. Het voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals de verstrekking van gegevens in het kader van een strafrechtelijk onderzoek aan bevoegde autoriteiten. Op jouw verzoek delen we je gegevens met andere aanbieders ten behoeve van afscherming van het gebelde nummer op de nota.
8. Het uitgeven van (elektronische) telefoongidsen en het aanbieden van abonnee-informatiediensten.
9. (Markt)onderzoek en marketing- en verkoopactiviteiten (ook na beëindiging van je contract).

Wij gebruiken je gegevens op de volgende juridische basis:
- Om de overeenkomst tussen jou en Simyo uit te voeren (punt 1-6, 8)
- Om te voldoen aan wet- en regelgeving (punt 6-7)
- Op basis van ons gerechtvaardigd belang (punt 9)

Gebruiksgegevens

We verzamelen de volgende gebruiksgegevens:
- De duur, tijdstip, bestemming en locatie van het gebruik van je telefoonnummer (deels realtime)
- Je toestelmerk en -type

Deze gegevens gebruiken we voor:
- Het maken van nota’s;
- Het beheer van verkeer;
- De afhandeling van je verzoeken om meer informatie over je eigen telefoonnummer;
- De opsporing van fraude;
- Wettelijke verplichtingen, zoals het verlenen van medewerking aan wettelijk gegeven lasten tot aftappen en in het kader van strafrechtelijk opsporingsonderzoek;
- - (Markt)onderzoek en marketing- en verkoopactiviteiten (ook na beëindiging van het contract), als je (of de feitelijke gebruiker van het telefoonnummer) daarvoor toestemming hebt gegeven.

Locatiegegevens

We verwerken je locatiegegevens om je onze diensten te leveren. Daarnaast verwerken we je locatiegegevens (de plaats waar je gebruikmaakt van je telefoonnummer) voor wettelijke verplichtingen. Denk hierbij aan het verlenen van medewerking aan wettelijk gegeven lasten tot aftappen en strafrechtelijk opsporingsonderzoek.

De cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

We gebruiken bij Simyo functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Functionele cookies zijn cookies met een puur technische functie. Deze zorgen ervoor dat de website goed werkt en dat we bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen onthouden. Met analytische cookies en tracking cookies houden we je surfgedrag bij zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.
Tijdens je eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.
Je kan je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Lees hier meer over wat cookies zijn en wat je ermee kan doen: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Hoelang bewaart Simyo je gegevens?

- We bewaren je persoonsgegevens tot zeven jaar nadat je klant bent geweest. Hiermee voldoen we aan de fiscale bewaarplicht.
- Persoonsgegevens die niet nodig zijn om aan onze fiscale bewaarplicht te voldoen, bewaren we tot twee jaar nadat je klant bent geweest bij ons. Zo kunnen we je bijvoorbeeld benaderen voor marketingdoeleinden.
- Je gebruiks- en locatiegegevens bewaren we zes maanden.
- We bewaren je gegevens niet langer dan wettelijk toegestaan en noodzakelijk is voor het realiseren van de doeleinden waarvoor we de gegevens verwerken.

Delen van gegevens met derden

We delen je persoons- en gebruiksgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is om je een goede klantervaring te bieden, om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting en voor marketingdoeleinden. We sluiten altijd een bewerkersovereenkomst af met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht. Zo zorgen we voor hetzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Hieronder vind je een overzicht van de gegevens die wij met derde partijen delen en waarom we dat doen.

Type gegevens Doel
Persoonsgegevens Marketing
Persoons- en gebruiksgegevens Leveren van onze dienst

Contact met Simyo

Je kan Simyo bereiken via:

Website www.simyo.nl; forum.simyo.nl
Facebook simyonl
Twitter @simyonl
Telefoon 0800-8007
E-mail klantenservice@simyo.nl;privacy@simyo.nl
Whatsapp* 06-51000054

* Als je WhatsApp gebruikt om ons te bereiken dien je met de voorwaarden van WhatsApp zelf akkoord te gaan. Daarin kan je ook lezen hoe zij met je privacy omgaan. Wij adviseren om geen privacygevoelige gegevens aan ons te sturen via WhatsApp. Wij beloven je ook geen privacygevoelige gegevens via WhatsApp te sturen. Dat doen wij altijd per e-mail of telefonisch.

Recht op inzien, aanpassen, verwijderen of overdragen van je gegevens

Als klant heb je recht om je persoonsgegevens in te zien, aan te passen, te laten verwijderen of over te laten dragen naar een derde partij. Ook heb je het recht om bepaalde toestemming die je hebt gegeven weer in te trekken.

Je kan de toestemming voor het gebruik van bepaalde gegevens intrekken op Mijn Simyo (mijn.simyo.nl). Wil je zien welke gegevens we van je gebruiken, gegevens laten verwijderen of gegevens doorsturen naar een derde partij? Mail dit verzoek dan naar klantenservice@simyo.nl of privacy@simyo.nl. Stuur meteen een kopie van je rijbewijs, paspoort of ID-kaart mee. Maak hierbij het BSN-nummer, documentnummer, de pasfoto en het machine leesbare gedeelte onderin het document zwart. Zo waarborg je zelf je privacy.

We reageren binnen 4 weken op je verzoek.

Denk je ondanks ons privacy beleid dat we niet goed omgaan met je gegevens? Of maak je je zorgen om iets anders? Dan heb je de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij analyseren je gebruiksgegevens om onverwacht hoge kosten voor je te voorkomen. Als je meer dan € 100,- per 24 uur of meer dan € 250,- per week buiten je bundel verbruikt, wordt je aansluiting geblokkeerd in ons systeem. Dit gebeurt zodra ons systeem je gebruiksgegevens heeft verwerkt. Je kan je aansluiting weer activeren door een tussentijdse betaling te doen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van je gegevens serieus. Daarom zorgen we voor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat je gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via privacy@simyo.nl